Doel stichting

In het voorjaar van 2023 is de stichting ‘’Zing mee met Thomas’’ opgericht. Het doel van de stichting is om belangeloos of tegen een gereduceerd tarief optredens en evenementen te organiseren voor mensen met een beperking in de ruimste zin van het woord en ouderen. Thomas geniet van het zingen en daar genieten de mensen van deze doelgroep ook van. Thomas is een positieve verbinder en zorgt voor maatschappelijke en sociale betrokkenheid bij deze doelgroep.

Voor optredens die buiten deze doelgroepen vallen geldt een commercieel tarief, de opbrengsten hiervan komen ten gunste van de stichting. Zo zorgt de Stichting ervoor dat de optredens voor de doelgroepen betaalbaar blijven!

Activiteiten stichting

De stichting faciliteert Thomas om te kunnen optreden. De stichting organiseert zelf 1 á 2x per jaar een evenement voor de doelgroep. Tijdens deze evenementen verzorgt Thomas optredens en zoekt eventueel samenwerking met andere artiesten. De stichting gaat samenwerkingen aan met organisaties die het doel van de stichting versterken en de bekendheid van de stichting vergroten.